ارائه خدمات مشاوره، طراحی و پیاده سازی اکتیو مرکز داده

مرکز داده،به مجموعه‌ای از سرویس گرها، زیرساخت‌های ارتباطی/امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که برای ارایه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه (اینترنت/اینترانت/اکسترانت) بکار گماشته می‌شوند. سازمان‌ها، شرکت‌ها، و افراد می‌توانند با به‌کارگیری سرویس‌های ارائه شده از طرف مرکز داده وب‌گاه‌ها، اطلاعات و سرویس‌های مبتنی بر شبکه خود را بر روی اینترنت (اینترانت/اکسترانت) راه‌اندازی کنند. مرکز داده، بسته به نوع کاربردی که برای آن تعریف شده‌است، می‌تواند به عنوان یک مرکز پردازشی، مرکز ذخیره داده، مرکز جمع‌آوری داده یا تمامی این موارد عمل کند. مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اینترنت در حال سرویس دهی هستند که برخی از این مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی دیگر در اینترنت به صورت تجاری یا عمومی قابل استفاده هستند.

خدماتی که شرکت تنسر میتواند برای نیاز های شما ارائه دهد:
  • مشاوره خرید و طراحی  بخش ACTIVE مرکز داده
  • تهیه و تامین تجهیزات ACTIVE مورد نیاز برای راه اندازی بستر مرکز داده
  • ارائه راه کار های پیشنهادی برای افزایش ظرفیت و بهره وری بر بستر فعلی
  • پشتیبانی سرویس های مختلف مرکز داده و رفع عیب تجهیزات موجود